انجمن » فریبکار دالی لی نمی تواند مقاومت در سگس اسب بازن برابر BBC

03:21
درباره فیلم بزرگسالان

در ابتدا من فکر کردم سگس اسب بازن ممکن است آن را سیاه و سفید, اما من تو را دیدم که آن را دید نژادی که باعث می شود آن را سفید است. من فکر می کنم این بدان معناست که آن را سیاه و سفید نیست.